חייגו
 03-6836911
ווטסאפ  
050-7896911
כתובת
שוקן 12, תל אביב
רווח
 

תקנון

.
דף הבית >> תקנון

תקנון, ראה גם שאלות ותשובות

1. כללי
1.1. התקנון כתוב, מטעמי נוחות, בלשון זכר אך הוא מתייחס לזכר ונקבה.
1.2. הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הזמנת מוצרים במכירה רגילה ואו קבוצתית מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה. במקרה של סתירה בין התקנון לבין החוק יקבע האמור בחוק. תקנון זה בא להוסיף על האמור בחוק ולא לגרוע ממנו
1.3. פרידמן שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
1.4 האתר והחנות הן שתי נקדות מכירה  נפרדות הפועלות תחת חברה אחת. המחרים עלולים להיות שונים באתר ובחנות. קימיים מוצרים המופיעים באתר אך אינם מצויים במלאי החנות. 
2. הזמנת והספקת מוצרים ו/או שירותים
2.1. ליד כל מוצר מופיע תיאור קצר ותמציתי שלו. בהמשך מופיע פירוט תכונות המוצר כולל מחירו של המוצר, המועדים בהם המוצר ניתן לרכישה בשיטת המכירה הקבוצתית, תנאי התשלום והמשלוח ואחריות. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד. יתכנו שינויים בין הספציפיקציות המתוארות כאן ו/או התמונות לבין המוצר שימסר בפועל ניתן לבדוק ספציפיקציות עדכניות במייל.
2.2 סוגי המכירות באתר הם: מכירה רגילה, מכירה קבוצתית ומחיר אישי
מכירה רגילה. המוצר נמכר במחיר המופיע ליד המוצר.
מכירה קבוצתית. זהה למכירה רגילה. שמות הרוכשים מופיעים בתחתית כל מפרט של מוצר.
מחיר אישי. המוצר מופיע במחיר 1 ש"ח והגולש מוזמן להציע מחיר ומספר תשלומים. תוך יום עבודה אחד יקבל הגולש תשובה במייל אם זכה במוצר או לא. ההשתתתפות במכירה זאת היא ללא עלות כספית. משתתף שלא זכה לא יחוייב בסכום כלשהו.
2.3. על מנת להזמין מוצר במכירה קבוצתית ואו מכירה רגילה, יש למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת דואר אלקטרונית, כתובת וטלפון. פרטים אלה ישמרו במערכת. אין חובה למסור באינטרנט את פרטי כרטיס האשראי. לאחר שבוצעה ההזמנה, יקבל הלקוח אישור הזמנה לדוא"ל שסיפק בזמן הרישום למערכת. אישור זה מעיד כי ההזמנה נתקבלה ונקלטה במערכת. במקרה ולא נמסרו פרטי כרטיס אשראי, נציגנו יצור קשר טלפוני עם הלקוח להשלמת פרטי כרטיס האשראי.
2.4. על מנת להציע הצעות למכירה בשיטת מחיר אישי יש להוסיף גם את פרטי כרטיס האשראי. אם לא ירשמו פרטי הכרטיס ההצעה לא תשתתף במכירה.
2.5. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או כל דין. פרידמן תנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
2.6. הזמנת מוצרים באתר מעידה על הסכמת הלקוח לקבל מדי פעם מיילים לגבי המבצעים מיוחדים שלנו. במקרה שאין הלקוח מעוניין לקבל מיילים ויבקש זאת, כתובתו תוסר מרשימת התפוצה, ויופסקו המיילים.
2.7. כדי שנוכל לספק את המוצר שהוזמן, צריכה ההצעה להתקבל ולהיקלט באתר פרידמן באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיוב הלקוח. במידה וחל שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, מחירם או בכל פרט אחר המשנה את פרטי המכירה באופן משמעותי, תהיה פרידמן רשאית לבטל את הרכישה והלקוח לא יחויב בכל תשלום בגין הצעתך שבוטלה.
2.8. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכרז ו/או מכרז פומבי ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר מטעמו של פרידמן בע"מ להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של הלקוח
2.9. המוצרים השונים יסופקו באמצעות חברת שליחים או באמצעות דואר ישראל.
3. אחריות
3.1. האחריות הבלעדית למוצרים הינה בהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם.
3.2. בשום נסיבות לא תחול על פרידמן בע"מ ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא שימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע שנגא בע"מ ו/או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.
4. ביטול עסקה / החזרת מוצרים
4.1 ניתן לבטל רכישת מוצרים, אשר נרכשו באתר זה, בתוך 14 יום, כנגד החזר כספי.
4.2 בגין ביטול העסקה ישלם הלקוח לפרידמן סך 5% מערך המוצר (מקסימום 100 ש"ח) ועוד מע"מ.
4.3 אם המוצר כבר נשלח ללקוח, ישלם הלקוח גם את דמי המשלוח. הלקוח יחזיר לפרידמן את המוצר באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש לרחוב שוקן 12 בתל אביב לאחר תיאום מראש.
4.4 ניתן לבטל עיסקה רק לרכישות שנעשו באתר של מוצרים כפי שמוצגים באתר. לא ניתן לבטל עיסקה במידה שהלקוח הזמין עבודה מיוחדת או מוצר מיוחד או שינויים למוצר קיים.
4.5 מדינויות ביטולים זאת תקיפה לרכישות באתר זה בלבד. אין היא תקיפה לרוכשים בחנות או בכל צורה אחרת.  
5. פרטיות וסודיות
5.1 פרטי כרטיס האשראי מאובטחים ומוצפנים בפרוטוקול SSL. השיטה מתקדמת ביותר כיום להעברת מידע סודי באינטרנט.
5.2 פרטים האישיים שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנותיו, יישמרו במאגר המידע של פרידמן, פרידמן לא תעביר את פרטי הלקוח לאף גורם אחר.
6. דין וסמכות שיפוט
על תנאים אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר או בקשר עם תנאי שימוש אלה יהיה נתון לסמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית המשפט המוסמך עניינית במחוז תל אביב בישראל.

פרידמן


       פרידמן, רח' שוקן 12, תל אביב, טל 03-6836911   פרטים נוספים    

למעוניינים, 3 תשלומים שווים למזמינים באתר. אפשרות להסדרי תשלום ומימון שונים

האחריות למוצרים הנקנים באתר זהה לאחריות הניתנת למוצרים הנקנים בחנות  

ניתן לאסוף בחנות בתל אביב כל מוצר שנקנה באתר (לאחר תיאום ) ולחסוך את תשלום דמי המשלוח 

הובלה למקומות רחוקים כמו ערבה, אילת, כפרים, רמת הגולן וכד' - תוספת של 50% להובלה הרשומה. התוספת בתיאום עם חברת ההובלה כדי שנוכל לתת שרות בכל הארץ 
מאמרים באתר
אודות אופניים חשמליות
אודות אופני הרים
ספורט אופני הרים
קלנועית חדשה
קלנועיות 3 או 4 גלגלים?
כיצד לבחור אופני הרים 
קניית אופניים חשמליות
רכישת אופני הרים
למה אופניים חשמליים
קלנועית בעלת גלגל אחד
רכיבה בטוחה
קטגוריות
אופני הרים
אופני נשים
אופני ילדים
תלת אופן
אופנים מתקפלים
אופניים חשמליות
טרקטורנים ממונעים
קורקינטים ממונעים 
קלנועיות
רכישה באתר
תקנון
שאלות ותשובות

מאמרים
קישורים
הצטרפות
צור קשר
פייסבוק

אינסטגרם

השארו מעודכנים, הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו

 

פרידמן 2017 © כל הזכויות שמורות     עיצוב אתר: טליה קוזי
.